Materialets historik

Det virke jag kommer att använda under 2017 är golvplank från Torps Gård i Moheda i Småland. Ungefär tio bord räcker detta gamla, gedigna virke till. De två skattegårdarna i byn Torp ägdes från 1600-talets slut och långt in på 1700-talet av Mohedasläkten Humble. Men under 1700-talets senare hälft var byn uppdelad i flera hemmansdelar med olika ägare.

År 1801 sammanslogs de flesta hemmansdelarna av kapten Karl Humble till en herrgård. Byggnaderna på Torps herrgård lär ha uppförts av Karl Humble, troligen ganska fort efter sammanslagningen av de olika gårdarna. Det rörde sig om en huvudbyggnad och två flyglar.

Virket som användes till byggnaderna kan mycket väl ha varit betydligt äldre än från 1800-talets början. När det byggdes på den tiden var det vanligt att man återanvände virke från äldre byggnader som rivits. Så här kan vi tala om historiens vingslag. Kanske påbörjade träden sin uppväxt när Gustav Vasa och Kristian Tyrann levde.

Karl Humble, han som byggde Torps herrgård, var son till jägmästare Sven Humble och han hustru Anna Katrina Carlström. Familjen bodde i Torp liksom deras förfäder hade gjort under mycket lång tid. 1801 gifte Karl sig med Maria Charlotta Gyllenskjöld. De fick två barn Carolina Charlotta och Karl Henric. Hos paret på Torps gård bodde också flera av Karls syskon och i början på 1800-talet fanns det sex pigor och nio drängar på gården.

Under åren som följde bodda många olika människor hos paret Humble till exempel majoren, riddaren och greven Pär Sparre och kaptenen, riddaren och greven Claes Sparre. 1830 dog Karl Humble och tre år senare dog hans son, som var löjtnant vid Kronobergs regemente. Karls änka flyttade 1836 till sin dotter som gift sig med häradshövding af Klinteberg på Örsholm. På Torps Gård flyttade baron Bengt Liljecreutz med familj in. I mitten på 1800-talet hittar vi också generalen Wrede, greve Hampus Mörner och grevinnan Ebba Sophia Piper på Torps gård.

Nu 2017 kan ni beställa bord av detta fantastiska virke. Det är ni som bestämmer längd, bredd, höjd och behandling på bordet ni vill ha. Ert bord kommer att vara helt unikt.